EU a USA zajistí energetickou bezpečnost Evropy

0
279

EU a Spojené státy se společně zavazují k zajištění energetické bezpečnosti a udržitelnosti Evropy, k urychlení globálního přechodu na čistou energii a společně chtějí pomáhat i Ukrajině.

Uvedli v pátek ve společném prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden.

Oba lídři v pátek telefonicky mluvili o spolupráci mezi USA a EU v oblasti energetické bezpečnosti.

Upřesnily, že cílem obou stran je zajistit i energetickou bezpečnost Ukrajiny a postupnou integraci Ukrajiny s trhy EU s plynem a elektrickou energií.

Von der Leyenová a Biden připomněli, že v rámci Rady pro energetiku EU-USA úzce spolupracují v oblasti energetické politiky, dekarbonizace a bezpečnosti dodávek energie.

Obě strany jsou odhodlány plnit závazky a cíle Pařížské dohody prostřednictvím výroby čisté energie, zejména z obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a inovačních technologií, které poskytnou cestu k energetické bezpečnosti a snížení závislosti na fosilních palivech.

V posledním desetiletí EU investovala do diverzifikace dodávek energie prostřednictvím zlepšení infrastruktury a posílení svých vnitřních energetických sítí, čímž se zvýšila odolnost a flexibilita energetických trhů EU.

Eurokomise chce zintenzívnit spolupráci s členskými státy EU v oblasti bezpečnosti dodávek v rámci transparentních a konkurenceschopných trhů s plynem způsobem slučitelným s dlouhodobými klimatickými cíli a ambicí dospět k uhlíkové neutralitě do roku 2050.

„Zavazujeme se zintenzívnit naši strategickou energetickou spolupráci v oblasti bezpečnosti dodávek a budeme spolupracovat na zpřístupnění spolehlivých a cenově dostupných dodávek energie pro občany a podniky v EU a jejím sousedství,“ uvádí se ve společném prohlášení obou politiků.

Dokument upřesňuje, že Spojené státy a EU společně pracují na pokračujících, dostatečných a včasných dodávkách zemního plynu do EU z různých zdrojů na celém světě, aby se vyhnuli šokům v zásobování včetně těch, které by mohly vyplynout z další ruské invaze na Ukrajinu.

Spojené státy jsou již nyní největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU.

V prohlášení se uvádí, že LNG v krátkodobém horizontu může zvýšit bezpečnost dodávek, zatímco se Evropané budou soustřeďovat na přechod na čisté nulové emise.

Eurokomise chce proto pracovat na zlepšení transparentnosti a využívání terminálů LNG v zemích eurobloku as členskými zeměmi EU bude spolupracovat v oblasti nouzového plánování a hledání řešení pro skladování energie.

„V širším smyslu vyzýváme všechny země s významnými výrobci energie, aby se k nám připojily a zajistily stabilní a dobře zásobené světové trhy s energií,“ uvádí se v americko-evropském prohlášení.

Obě strany se dohodly na dalších krocích v této oblasti, podrobnosti dohodne příští zasedání Rady pro energetiku EU-USA, které se bude konat 7. února.