Na přiznání příjmu z prodeje nemovitosti je stále čas

0
319

Fyzické osoby, které nemají oprávnění k podnikání, mají do konce února 2022 čas na to, aby bez sankcí podaly řádné nebo dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů z prodeje či převodu vlastnictví nemovitostí. V pátek na to upozornila Finanční zpráva.

Týká se to přibližně 9000 poplatníků, kteří příjem v období kalendářních let 2016 až 2020 nepřiznali.

„Finanční správě se podařilo přinést do státního rozpočtu 2,5 milionu eur, když ještě v loňském roce v rámci dopisní kampaně rozeslala 13.000 poplatníkům upozorňující dopisy, aby podali daňové přiznání k příjmu z prodeje nemovitostí a daň zaplatili. Z toho přibližně 1,8 milionu eur se podařilo získat od poplatníků, kteří po doručení dopisu dodatečně podali daňové přiznání,“ uvedla mluvčí FS Martina Rybanská.

Zbývajících 700 000 eur finanční zpráva evidovala od těch, kteří podali daňové přiznání za rok 2020.

Povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitostí se netýká těch, kteří nemovitost vlastnili více než pět let a neměli ji zařazenou v obchodním majetku, zdědili ji po přímém předkovi nebo potomkovi a dohromady ji vlastnili alespoň pět let.

Rovněž je z povinnosti vyňat i ten, který nemovitost daroval a nedosáhl žádný příjem z převodu vlastnictví, či když byla nemovitost byla zařazena v obchodním majetku, ale od jejího vyřazení již uplynulo více než pět let. Další výjimkou je prodej nemovitosti vydané podle restitučních zákonů nebo zahrnuté do konkurzní podstaty.