Evropským domácnostem loni vzrostly náklady na energie o čtvrtinu

0
290

Ceny energií pro domácnosti v Evropské unii narostly za celý rok 2021 o výrazných 26 % a předpovědi na aktuální rok hovoří ještě o rychlejším cenovém růstu. Domácnosti na Slovensku jsou v porovnání s jinými státy EU v mnohem lepší situaci. V loňském roce ceny elektřiny i plynu klesly a pro rok 2022 bude růst cen výrazně pomalejší než v EU, když má cena plynu narůst o maximálně 23 % a cena elektřiny o 15 %, uvádí aktuální analýza brokerské společnosti CapitalPanda.

Ceny energií v EU začaly meziročně růst loni v březnu, a to o 4,3% poté, co v únoru ještě klesly o 1,7%. Od března se růst cen energií zrychlil, na přelomu září a října 2021 dosáhl více než 20 % a v prosinci již 23 %. Celoročně tak energie v EU zdražily podle evropského statistického úřadu (Eurostat) v průměru o 26 procent.

Přestože energie tvoří jen 9,5% spotřebního koše průměrného občana EU, k nárůstu inflace na prosincových pět procent přispěly největším dílem. Nárůst ostatních položek spotřebního koše se pohyboval od 2,4 % (služby) po 4,6 % (nezpracované potraviny).

„Důvodem prudkého růstu cen energií ve druhém pololetí je kombinace nedostatečné zaplněnosti zásobníků před nástupem zimy a rostoucí poptávky po energii způsobené hospodářským oživením po uvolnění protiepidemických opatření,“ zhodnotil situaci hlavní analytik CapitalPanda Jozo Perić.

V Evropě byly v roce 2021 ve vývoji cen energií výrazné rozdíly, které podle Periće odrážejí různý stupeň liberalizace cen energií a způsobu regulace. Například podle Spolkového svazu energetiky a vodního hospodářství zaplatila průměrná německá domácnost v loňském roce (leden až listopad) za elektřinu o necelých šest procent, avšak za plyn až o téměř 26 procent, více než rok předtím. Podle Rakouské energetické agentury vzrostly ceny elektřiny pro domácnosti v Rakousku za stejné období o 10,2 % a ceny plynu o 20,4 %.

Vývoj na Slovensku byl přesně opačný. Podle Statistického úřadu SR měly slovenské domácnosti během celého roku 2021 výhodu meziročně levnějších cen energií. Ceny plynu se celoročně snížily o téměř deset procent a ceny elektřiny ve srovnání let 2021 a 2020 klesly o 4,3%. Právě meziroční pokles cen energií utlumil celkové výdaje na bydlení, které loni na Slovensku vzrostly jen o 1,3%.

I když je podrobný přehled vývoje cen elektřiny a plynu pro domácnosti v jednotlivých zemích EU zatím k dispozici jen za první pololetí roku 2021, novější dílčí údaje včetně údajů o inflaci v jednotlivých zemích podle analýzy naznačují, že nejvyššímu nárůstu cen během celého roku 2021 čelily domácnosti v pobaltských státech, následované Německem a Nizozemskem.

V roce 2022 se tedy dá očekávat, že ceny energií pro domácnosti v EU budou nadále růst a pravděpodobně se růst zrychlí, a to zejména v zemích, kde byla v loňském roce dočasně zrušena nebo snížena daň z přidané hodnoty. „Podle nedávné analýzy Bank of America zaplatí průměrná evropská domácnost v letošním roce za energie o 54 % více než v roce 2020,“ připomněl Perić.