Ekonomická očekávání podnikatelů se loni meziročně zlepšila

0
398

Více než dvě třetiny slovenských podnikatelů očekávaly v loňském roce stejný nebo větší obrat svých společností jako v roce 2020. Zároveň nadpoloviční většina firem předpokládala i zachování nebo meziroční zlepšení hospodářského výsledku. Vyplývá to z průzkumu Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK) z října až prosince loňského roku na vzorku 169 společností.

Výsledky průzkumu, který komora pravidelně pořádá již od roku 1998, představil předseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič. „Pohled účastníků průzkumu na vlastní hospodářské výsledky v roce 2021 je pozitivnější než v roce 2020 a také vyznívají i předpoklady pro výsledky roku 2022,“ uvedl Vaškovič.

Až 61 % firem očekávalo v loňském roce růst průměrných platů, 44 % předpokládalo zvýšení tržeb a 38 % počítalo s meziročním růstem hospodářského výsledku po zdanění. V letošním roce by měly růst průměrné mzdy podle 69 % účastníků průzkumu. Vyšší obrat očekává 39 % respondentů a růst hospodářského výsledku po zdanění předpokládá 31 % firem, přičemž podobný podíl společností v těchto ukazatelích neočekává změnu.

Mírně se naopak z pohledu firem zhoršilo vnímání podnikatelského prostředí na Slovensku. Podle průzkumu z roku 2020 očekávalo zlepšení podnikatelského prostředí v roce 2021 17 % respondentů, 45 % předpokládalo stagnaci a 38 % jeho zhoršení. V aktuálním průzkumu uvedlo očekávané zlepšení podnikatelského prostředí v roce 2022 už jen 11 % respondentů. Stagnaci nebo zhoršení předpokládá 44 % a 45 % podnikatelů.

Pavel Ochotnický z Ekonomické univerzity v Bratislavě připomněl, že krize způsobená pandemií onemocnění COVID-19 má tvar písmene „V“ a v loňském roce už bylo vidět náznaky oživení. „Předpokládáme, že se výkonnost ekonomiky vrátí už v roce 2022 na předkrizovou úroveň,“ uvedl Ochotnický. Slovensko, ale také celý svět se podle něj naučili s pandemií žít. Oživení ekonomického růstu napomáhá i rostoucí ekonomika našich hlavních obchodních partnerů, jako například Německa či Česka, ale základem pro další rozvoj musí být mimo jiné i stabilizace cen energií.